Directe buitenlandse investeringen en handel

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
In deze notitie wordt een beschrijvende analyse gemaakt van de populatie Nederlandse ondernemingen met directe buitenlandse investeringen en de wijze waarop het investeringsgedrag van ondernemingen zich verhoudt tot handelspatronen. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek om meer inzicht te krijgen in dit vraagstuk.
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert dit onderzoeksprogramma. Veel van de onderzoeken binnen dit programma zijn diepgaand en langlopend van aard. De meeste bestaan uit verschillende fases waarvoor tussentijdse notities worden opgeleverd. De definitieve notities worden vanwege de technische aard gepubliceerd onder Verdieping in het Dossier Globalisering.