Aantal vacatures neemt toe

Eind juni 2017 stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 204 duizend vacatures open. Dat zijn er 20 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dit is de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal in ruim tien jaar tijd.

Er zijn nu ruim dubbel zoveel vacatures als vier jaar eerder, toen het aantal vacatures de laagste stand bereikte (91 duizend vacatures per eind juni 2013).

De afgelopen twintig jaar waren er slechts dertien kwartalen waarin het aantal openstaande vacatures hoger was. Dat was rond 2000 en in de jaren 2006-2008. Het aantal vacatures liep toen op tot 249 duizend.

Openstaande vacatures
 SeizoensgecorrigeerdNiet-seizoensgecorrigeerd
2011 I135,1135
2011 II134,7144
2011 III134,1131
2011 IV122,7117
2012 I117,4118
2012 II109,3116
2012 III106,6106
2012 IV101,795
2013 I96,397
2013 II91,397
2013 II95,194
2013 IV96,591
2014 I104,1106
2014 II107,5113
2014 II113,4112
2014 IV118,8113
2015 I124,9127
2015 II130,3136
2015 III132,9131
2015 IV142,7136
2016 I149,5153
2016 II154,8162
2016 III162159
2016 IV171,2163
2017 I184,3189
2017 II204,4213


In alle bedrijfstakken nam het aantal vacatures toe tussen eind maart en eind juni, op een kleine afname in de landbouw en visserij na (-0,1 duizend). De grootste stijging was, net zoals in het voorgaande kwartaal, in de handel (+4 duizend). Dit is ook de bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het totaal. Ook in de zakelijke dienstverlening en de horeca kwamen er ruim 3 duizend vacatures per bedrijfstak bij.

Voor de horeca en de handel geldt inmiddels dat er nu meer vacatures zijn dan halverwege 2008. Daarentegen bedraagt het aantal vacatures in de landbouw en visserij en de bouwnijverheid nog maar de helft van wat het toen was.

Vacatures, stroom- en standcijfers, seizoensgecorrigeerd
 Ontstane vacaturesVervulde vacaturesOpenstaande vacatures
2011 I200193135,1
2011 II196196134,7
2011 III196197134,1
2011 IV177188122,7
2012 I170175117,4
2012 II167175109,3
2012 III163166106,6
2012 IV159164101,7
2013 I15215796,3
2013 II15015591,3
2013 III15815495,1
2013 IV15815796,5
2014 I173165104,1
2014 II173169107,5
2014 III180174113,4
2014 IV186180118,8
2015 I195189124,9
2015 II205199130,3
2015 III205203132,9
2015 IV219209142,7
2016 I220214149,5
2016 II224219154,8
2016 III232225162
2016 IV239230171,2
2017 I249236184,3
2017 II264244204,4

In het afgelopen kwartaal nam het aantal ontstane vacatures sneller toe (+15 duizend) dan het aantal vervulde vacatures (+8 duizend). Dat duidt erop dat vacatures langer openstaan. In totaal ontstonden er 264 duizend vacatures en werden er 244 duizend vervuld. Dit zijn de hoogste aantallen sinds 2008.

Werkloosheid en vacatures, seizoensgecorrigeerd
 Werkloze beroepsbevolkingVacatures
2011 I423135,1
2011 II412134,7
2011 III431134,1
2011 IV468122,7
2012 I485117,4
2012 II502109,3
2012 III522106,6
2012 IV555101,7
2013 I60396,3
2013 II63591,3
2013 II67095,1
2013 IV68196,5
2014 I694104,1
2014 II671107,5
2014 II638113,4
2014 IV637118,8
2015 I635124,9
2015 II617130,3
2015 III605132,9
2015 IV600142,7
2016 I576149,5
2016 II561154,8
2016 III524162
2016 IV495171,2
2017 I472184,3
2017 II452204,4


Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is afneemt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tegenover elke openstaande vacature staan nu gemiddeld 2,2 werklozen. Een jaar eerder waren dat er nog 3,6. Toch is de arbeidsmarkt nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen.