Rentabiliteit eigen vermogen

In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,1 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 0,7 procentpunt hoger. Het netto-resultaat steeg met 4 miljard, het (gemiddeld) eigen vermogen met 54,3 miljard.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het eerste kwartaal van 2017 de rentabiliteit van het eigen vermogen 0,2 procentpunt hoger. Het netto-resultaat steeg met 1,5 miljard, het (gemiddeld) eigen vermogen met 16 miljard.

Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit eigen vermogen
 Netto resultaat gedeeld door gemiddeld eigen vermogen
2015 II3,4
III0,9
IV2,4
2016 I1,4
II1,8
III2
IV1,8
2017 I2,1