Rentabiliteit eigen vermogen

In het vierde kwartaal van 2016 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 1,7 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 0,5 procentpunt lager. Het nettoresultaat daalde met 1 miljard, terwijl het (gemiddeld) eigen vermogen met 77,1 miljard steeg.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het vierde kwartaal van 2016 de rentabiliteit van het eigen vermogen 0,2 procentpunt lager. Het netto resultaat daalde met 1,2 miljard, bij een stijging van het (gemiddeld) eigen vermogen van 16 miljard.

Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit eigen vermogen
 Netto resultaat gedeeld door gemiddeld eigen vermogen
2015 I1,8
II3,4
III0,5
IV2,1
2016 I1,5
II1,8
III1,9
IV1,7