Voorraden

Aan het eind van het derde kwartaal in 2016 bedroeg voor de grote ondernemingen de waarde van de voorraden van grond- en hulpstoffen en gereed product 35 miljard euro.
Daarmee ligt het voorraadniveau 0,8 miljard hoger dan in afgelopen kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder vertoonden de voorraden aan het eind van het derde kwartaal in 2016 eveneens een stijging, ter waarde van 0,2 miljard. Daarmee lijkt het voorraadniveau gestaag in de lift te zitten.

Voorraad
Voorraad
 Voorraad
2014 IV32,1
2015 I34
II34,3
III34,8
IV33,5
2016 I33,8
II34,2
III35