Statistisch Bulletin nr. 48

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten en Internationale handel.
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.