Statistisch Bulletin nr. 41

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.