Statistisch Bulletin nr. 31

Omslag
Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid en Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.