Statistisch Bulletin nr. 24

Omslag
Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt wekelijks.