Statistisch Bulletin nr. 15

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:
Prijzen.