Kwaliteitsrapportages BUS

In het vierde kwartaal van 2015 heeft team Sociale Zekerheid van CBS een aantal kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd met de volgende rapporten als eindresultaat:

  • "Kwaliteit kenmerken BUS 2015 - Ontheffing" door Mirthe Bronsveld-de Groot, Lisanne van Koperen en Petra Molenaar-Cox.
  • "Kwaliteit kenmerken BUS 2015 - Vermindering" door Mirthe Bronsveld-de Groot, Lisanne van Koperen en Petra Molenaar-Cox
  • "Kwaliteit kenmerken BUS 2015 – Tegenprestatie" door Mirthe Bronsveld-de Groot, Lisanne van Koperen en Petra Molenaar-Cox.

De rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.