Ontwikkeling werknemersbanen in Overijssel

In Overijssel is het aantal werknemersbanen tussen 2010 en 2014 gedaald met ruim 8 500. Tussen 2013 en 2014 is het aantal banen toegenomen met 3 800.

Ontwikkeling werknemersbanen in Overijssel naar bedrijfstak (december)