Arbeidsdeelname van autochtone en allochtone mannen en vrouwen in elke leeftijd

Sociaaleconomische trends 2015: Tussen autochtonen en allochtonen bestaan weliswaar grote verschillen in netto arbeidsparticipatie, toch blijken er ook overeenkomsten te bestaan: in het afgelopen decennium nam voor zowel autochtonen als westerse en niet-westerse allochtonen de arbeidsdeelname onder ouderen toe. Ook bij de vrouwen vanaf 27 jaar was in alle herkomstgroepen sprake van een toename.