The ESS report 2013

De 2013 editie van het ESS jaarverslag geeft informatie over de organisatie en structuur van het ESS en over een aantal belangrijke prestaties en initiatieven in 2013. Het rapport gaat in op de European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB), geeft uitleg over de rol van het wisselende voorzitterschap van de Europese Raad, waarbij twee landen, Ierland en Litouwen, een opsomming geven van de belangrijkste resultaten van hun  voorzitterschap in 2013. Het rapport kijkt ook naar Big Data en de nieuwe communicatievormen in de wereld van de statistiek: applicaties voor mobiele apparaten, interactieve visualisaties, en sociale media.