Staal

13-6-2014 09:30
Het in deze grafiek opgenomen prijsindexcijfer van staal is de gewogen samengestelde ontwikkeling van vier losse reeksen prijsindexcijfers van staalproducten die in de reeks Bruggen en tunnels worden gebruikt.