Monitor motor- en autobranche eerste kwartaal 2014

Geringe omzetgroei eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2014 nam de omzet van de motor- en autobranche toe met ruim 1 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2013. Bijna alle branches lieten een positieve ontwikkeling zien. Met ruim 18 procent was de omzetstijging bij de motorbranche het grootst. De omzet van de personenautobranche liet als enige een daling zien.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

omzetontwikkeling

Met ingang van het eerste kwartaal 2014 verschijnt de volledige kwartaalmonitor voor de motor- en autobranche in PDF.

Meer cijfers zijn te vinden op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer.