Kwartaalmonitor industrie eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door

Het CBS stelt dat het herstel van de industrie in het eerste kwartaal van 2014 doorzet. De gemiddelde industriële dagproductie en de omzet namen beide toe ten opzichte van een jaar eerder. Deze toenames werden gerealiseerd met een gelijk aantal werkdagen en lagere afzetprijzen. Vooral de transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie zagen grote toenames in het eerste kwartaal. De omzet en productie van relatief kleine branches, de papier- en grafische industrie en de meubelindustrie, nemen nog steeds af. Het producentenvertrouwen bereikte in het eerste kwartaal het hoogste niveau in drie jaar. In april was dat niveau echter al iets lager. Ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn over het algemeen positief. Het aantal faillissementen nam af ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013.

Omzet en productie per branche

2014-kwartaalmonitor-industrie-kwI-2014-g1
 
Per 1 mei 2014 is de maandelijkse industriemonitor komen te vervallen. Hiervoor in de plaats verschijnt een kwartaalmonitor. In onderstaande pdf vindt u de eerste  kwartaalmonitor industrie ‘eerste kwartaal 2014’.