Quasi-doorvoer

Goederen die Nederland binnenkomen en in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Een Nederlands ingezetene wordt op geen enkel moment eigenaar van de goederen. Aan tenminste één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. Goederen van buiten de EU gaan in Nederland door de douane en komen de EU binnen 2. Goederen van binnen de EU gaan in Nederland door de douane en verlaten de EU 3. De goederen worden voor minimaal één dag opgeslagen in Nederland.