Regionale verschillen in economische prestatie in de context van de economische crisis

Het achtste hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de regionale verschillen in de economische prestatie in de context van de economische crisis.

Macro-economische ontwikkelingen kunnen heterogeniteit tussen bedrijven of regio’s maskeren. Op het macro-economische niveau lijkt de Nederlandse bedrijfseconomie de weg uit de crisis van 2009 gevonden te hebben. De ontwikkelingen op microniveau weerleggen deze conclusie echter en laten zien dat het herstel niet breed wordt gedragen. Na 2009 wordt de groei in de internationale handel en omzet vooral gedragen door een kleine groep van grote (importerende en exporterende) handelaren. Het gemiddelde bedrijf daarentegen is nog helemaal niet hersteld en verloor in 2012 zelfs meer omzet dan in 2009. Daarnaast zijn er regio’s in Nederland die zwaarder zijn getroffen door de crisis dan andere regio’s. Op totaalniveau zijn de provincies in het zuiden van Nederland over het algemeen het hardst getroffen door de crisis, terwijl het Groningen en Friesland het beste verging. Kijkend naar het gemiddelde bedrijf hebben bedrijven in Zeeland het minste omzetverlies tussen 2007-2012, op de voet gevolgd door die in Flevoland.

Om te bepalen of regio een specifiek effect heeft op de omzetontwikkeling van een bedrijf, is er een ANOVA-model gebruikt waarin regio en bedrijfskarakteristieken samen zijn meegenomen. Uit het model bleek dat locatie een klein maar significant effect heeft op de groei van de omzet. Bedrijven in Zeeland hebben een grotere positieve omzetgroei tussen 2007 en 2012 dan vergelijkbare bedrijven in andere provincies. Bedrijven in Noord-Holland en Utrecht krompen het meest in omzet ten opzichte van gelijksoortige bedrijven elders. Ook in deze analyse blijken bedrijven die importeren en exporteren verreweg het best te presteren. Niet-handelaren verliezen de meeste omzet in de periode 2007-2012.