Industriebeeld: producentenvertrouwen sterk verbeterd

De stemming van de ondernemers in de industrie verbeterde in oktober 2013 aanzienlijk. Het producentenvertrouwen steeg van -2,8 in september naar -0,5. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2011.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 2,3 procent lager dan in augustus 2012. De industriële productie ligt al vanaf januari onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. De industrie behaalde in augustus 2013 bijna 2 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt daalde met bijna 4,5 procent, terwijl de omzet op de buitenlandse markt vrijwel gelijk bleef.

De economie kromp in het tweede kwartaal van 2013 met 0,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. De kwartaal-op-kwartaalgroei is al vier kwartalen op rij negatief. De omvang van de krimp wordt wel kleiner.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Producentenvertrouwen stijgt naar hoogste niveau in twee jaar

De stemming van de ondernemers in de industrie verbeterde in oktober 2013 aanzienlijk. Het producentenvertrouwen steeg van -2,8 in september naar -0,5. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2011.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. De ondernemers waren veel positiever over de verwachte bedrijvigheid. Verder waren ze minder negatief over hun orderpositie dan in september. Hun oordeel over de voorraden daarentegen verslechterde iets.

In oktober is 78,4 procent van de productiecapaciteit van de industrie benut. De bezettingsgraad was daarmee hoger dan in juli (77,4 procent). Het is het tweede kwartaal op rij dat de bezettingsgraad toeneemt.

Kleine krimp voorraden

De voorraden gereed product in de industrie waren in augustus 1,2 procent kleiner dan in augustus 2012. In juli slonken de voorraden met 5,2 procent. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Krimp productie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 2,3 procent lager dan in augustus 2012. De industriële productie ligt al vanaf januari onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. De krimp was in augustus groter dan in de voorgaande vier maanden.

In bijna alle branches van de industrie was de productie in augustus kleiner dan een jaar eerder. Zo noteerde de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerking een productieverlies van 3,6 procent. De elektrotechische en machine-industrie, en de basismetaal- en metaalproductenindustrie produceerden respectievelijk 2,3 en 1,6 procent minder dan een jaar eerder. Daarentegen produceerde de voedings- en genotmiddelenindustrie 3,1 procent meer dan vorig jaar augustus. De productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie groeit al vanaf januari.

Minder omzet

De industrie behaalde in augustus 2013 bijna 2 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt daalde met bijna 4,5 procent, terwijl de omzet op de buitenlandse markt vrijwel gelijk bleef. Augustus 2013 telde een werkdag minder dan augustus 2012. De afzetprijzen van de producten van de industrie waren in augustus bijna 2,5 procent lager dan die van een jaar eerder.

De elektrotechnische en machine-industrie realiseerde 7,1 procent meer omzet dan een jaar eerder. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie (+5 procent) was de omzet hoger. In de transportmiddelenindustrie daalde de omzet 12,9 procent, gevolgd door de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproducten-industrie (-5,6 procent) en basismetaal- en metaalproductenindustrie (-3 procent).

Economie krimpt

De economie kromp in het tweede kwartaal van 2013 met 0,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. De kwartaal-op-kwartaalgroei is al vier kwartalen op rij negatief. De omvang van de krimp wordt wel kleiner. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het tweede kwartaal met 1,7 procent. Het aantal werkdagen was dit en vorig jaar in het tweede kwartaal hetzelfde.

Er werd in het tweede kwartaal veel minder geïnvesteerd in vaste activa dan een jaar eerder (8,8 procent). De huishoudens besteedden 2,3 procent minder aan goederen en diensten. De overheidsconsumptie kromp met 0,7 procent. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 1,1 procent groter dan een jaar eerder. Het invoer volume was daarentegen 0,2 procent kleiner dan in het tweede kwartaal van 2012.

De goederenproducenten produceerden 1,4 procent minder. Met 5,6 procent kromp de productie van de bouwnijverheid het meest. De industriële productie lag 1,7 procent onder het niveau van het tweede kwartaal van 2012. De productie van de delfstoffenwinning was, mede onder invloed van het relatief koude weer, 6,8 procent hoger. In de dienstverlening kwam de productie van de commerciële dienstverleners 2,0 procent lager uit. De productie van de niet-commerciële dienstverleners was 0,5 procent hoger dan een jaar eerder.

De Industrieradar toont in oktober 2013 een licht positief beeld ten opzichte van een maand eerder. Ook in september was er sprake van een verbetering. Uit de beschikbaar gekomen gegevens blijkt dat de helft van de indicatoren deze maand een verbetering laten zien: de consumptie door huishoudens, het exportvolume en de Duitse industriële orders verbeterden. Het consumentenvertrouwen bleef gelijk, terwijl het producentenvertrouwen en de industriële productie van de EU-27 verslechterden. De indicator van de Duitse industriële orders ligt als enige boven het niveau van de langjarig gemiddelde ontwikkeling, de overige indicatoren bevinden zich onder dit niveau.