Monitor schoonmaakbranche tweede kwartaal 2013

Op 2 oktober 2013 is in dit artikel een aangepaste versie van de grafiek met de omzetontwikkeling geplaatst. Deze aangepaste versie toont nu de juiste waarden voor de omzetontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2012. Verder stond in de tweede zin van de alinea boven de eerste figuur vermeld dat de omzet bij de schoonmaakbedrijven in het tweede kwartaal voor de vierde achtereenvolgende keer toenam. Dit moet zijn: voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal.

In het tweede kwartaal van 2013 hebben de schoonmaakbedrijven meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 was het aantal faillissementen nagenoeg gelijk en is er minder vraag naar personeel in de schoonmaakbranche. Uit de conjunctuurenquête blijkt dat ondernemers in de schoonmaakbranche minder negatief oordeelden over het economisch klimaat en de werkgelegenheid dan in het tweede kwartaal. De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn wat somberder. Per saldo verwachten meer ondernemers een daling van de omzet en een afname van de personeelssterkte.

Opnieuw omzetstijging

In het tweede kwartaal nam de omzet bij de schoonmaakbedrijven met 2,6 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit was het vijfde kwartaal op rij dat de omzet toenam. Deze toename wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de omzetstijging van bedrijven die zich toespitsen op de industriële reiniging. De omzet van bedrijven die zich bezig houden met interieurschoonmaak steeg ook, maar minder. De schoonmaakbranche deed het beter dan de totale zakelijke dienstverlening. De omzet van de zakelijke dienstverleners steeg licht met 0,3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsstijging constant

De prijzen van de schoonmaakdiensten stegen in het tweede kwartaal van 2013 met 2,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging is de afgelopen twee en een half jaar vrij constant. Prijsontwikkelingen in de schoonmaakbranche worden vooral veroorzaakt door indexatie op basis van loonsverhogingen in de cao.

Prijsontwikkeling schoonmaakbedrijven (SBI 812) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsontwikkeling schoonmaakbedrijven (SBI 812) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal faillissementen nagenoeg gelijk

In het tweede kwartaal van 2013 was het aantal uitgesproken faillisementen nagenoeg gelijk aan dezelfde periode een jaar eerder. Er gingen in het tweede kwartaal 25 bedrijven in de branche van de schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. failliet. Over heel 2012 gingen er 106 bedrijven over de kop.

Uitgesproken faillissementen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Uitgesproken faillissementen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Minder vraag naar personeel

De werkgelegenheid in de schoonmaakbranche was in het tweede kwartaal van 2013 iets slechter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met 1700 openstaande vacatures was er minder vraag naar schoonmaakpersoneel dan in het tweede kwartaal van 2012. Wel is er iets meer beweging in de arbeidsmarkt. Er waren in het tweede kwartaal 1000 nieuwe vacatures en 1000 vervulde vacatures meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Aantal openstaande en ontstane vacatures schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Aantal openstaande en ontstane vacatures schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Ondernemers blijven somber

Uit de conjunctuurenquête Nederland blijkt dat het aantal ondernemers in de schoonmaakbranche dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd, is afgenomen. Per saldo ervaarde een derde van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal van 2013.

De personeelssterkte nam per saldo bij 11 procent van de bedrijven in de schoonmaakbranche af. Een kwartaal eerder was dit saldo veel groter (30 procent).

Over de orderpositie in het tweede kwartaal van 2013 waren de ondernemers ook iets minder negatief. Per saldo beoordeelde een kwart van de ondernemers deze als (te) klein.

Oordeel en ontwikkelingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Oordeel en ontwikkelingen

Verwachtingen derde kwartaal weer wat somberder

De verwachtingen van ondernemers zijn voor het derde kwartaal van 2013 weer wat somberder.
Per saldo 15 procent van de ondernemers verwacht een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook negatief gestemd. De personeelssterkte zal naar verwachting bij per saldo 23 procent (van de ondernemingen) afnemen. De ondernemers zijn daarmee pessimistischer gestemd dan in de voorafgaande twee kwartalen.

Ook de omzetverwachting voor het derde kwartaal van 2013 in de schoonmaakbranche is negatief, per saldo verwacht 21 procent een afname. Dit is slechter dan de afgelopen kwartalen. Daarbij verwachten de ondernemers nagenoeg geen veranderingen in hun tarieven door te voeren.

Verwachtingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Verwachtingen

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.