Monitor detailhandel tweede kwartaal 2013: ontwikkelingen in deelbranches

In het tweede kwartaal van 2013 nam de omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen minder sterk toe dan een kwartaal eerder. De non-foodbranche noteerde wederom een omzetdaling, maar de krimp pakte wel minder negatief uit dan in de vier voorgaande kwartalen. In bijna alle non-foodbranches verloren de winkeliers omzet. Vooral winkels in consumentenelektronica hadden het zwaar te verduren. Postorderbedrijven en internetwinkels behaalden een omzetgroei van 11 procent.

Foodsector

Grootste volumekrimp in vier jaar tijd

In de foodsector was de omzetstijging opnieuw toe te rekenen aan hogere prijzen. Het verkoopvolume kromp met ruim 2 procent. Dit was de grootste volumekrimp van de afgelopen vier jaar. De omzetgroei kwam ook minder hoog uit dan in het eerste kwartaal. De aankopen voor Pasen werden dit jaar bijna volledig in maart gedaan. Vorig jaar vielen de paasinkopen vooral in april. Het aantal faillissementen kwam in het tweede kwartaal uit op 15, iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar (18).

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Volumes supermarkten en speciaalzaken gekrompen

Het volume was in het tweede kwartaal zowel voor de supermarkten als speciaalzaken kleiner dan een jaar eerder. Voor de supermarkten betrof het de eerste krimp (-1,1 procent) van het volume sinds het laatste kwartaal van 2011. De speciaalzaken kenden met een volumekrimp van ruim 8 procent de grootste krimp sinds het eerste kwartaal van 2009. Hogere prijzen zorgden er bij de supermarkten voor dat de omzet toch nog bijna 3 procent hoger uitkwam dan een jaar geleden. Bij de speciaalzaken kon een omzetdaling niet worden voorkomen.

Non-foodsector

Kleinere omzetdaling bij non-foodwinkels

In het tweede kwartaal van 2013 is de omzet van de non-foodwinkels opnieuw gedaald. Met circa 3 procent was de krimp echter wel kleiner dan in de vier voorgaande kwartalen. Dit kwam voornamelijk doordat het volume minder hard terugliep. Daarnaast is de prijsstijging in het afgelopen jaar toegenomen. Binnen de non-foodsector moesten in totaal 168 bedrijven hun deuren sluiten, iets minder dan in het vorige kwartaal.

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetontwikkeling non-foodsector

In bijna alle non-foodbranches verloren de winkeliers in het tweede kwartaal omzet. Vooral de winkels in consumentenelektronica hadden het zwaar te verduren. Kleding- en schoenenwinkels wisten zich enigszins te herstellen van het slechte eerste kwartaal van dit jaar.

Omzetontwikkeling non-foodsector in enkele deelbranches

Omzetontwikkeling non-foodsector in enkele deelbranches

Dieptepunt voor winkels in consumentenelektronica

De winkels in consumentenelektronica hadden te maken met de grootste omzetdaling van de afgelopen vier jaar. In het tweede kwartaal van 2013 lag hun omzet bijna 11 procent lager dan het jaar ervoor. De omzetdaling was met name te wijten aan een sterke terugloop van het volume.

Vooral de winkels in computers en software noteerden een sterke omzetkrimp (ruim 24 procent). Deze winkels kennen nu al twee jaar omzetkrimp, maar dit is wel de grootste afname sinds het laatste kwartaal van 2004. Winkeliers in wit- en bruingoed zagen hun omzet met bijna 10 procent teruglopen. Voor hen betrof het de grootste omzetdaling in vier jaar tijd.

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Omzet woonwinkels minder sterk gekrompen

In het tweede kwartaal van 2013 daalde de omzet van de woonwinkels met bijna 6 procent. Hiermee was de omzetdaling wederom kleiner dan in het voorgaande kwartaal. De prijzen stegen met bijna 2 procent.

Alle subbranches hadden in het tweede kwartaal te maken met een kleiner omzetverlies. De omzet van winkeliers in huishoudelijke artikelen liep nog het sterkst terug (bijna 7 procent). Bij de winkels in meubels en woninginrichting bedroeg de omzetdaling ruim 5 procent. In de keukenzaken liep de omzet terug met ruim 4 procent.

Omzetontwikkeling woonwinkels

Omzetontwikkeling woonwinkels

Kleding- en schoenenbranche herstelt zich van koud eerste kwartaal

Na een sterke omzetdaling aan het begin van het jaar, als gevolg van het relatief koude weer, bleef de krimp bij de winkels in kleding, schoenen en textiel in het tweede kwartaal beperkt. De omzet was ruim 1 procent lager dan in het tweede kwartaal vorig jaar. In het eerste kwartaal kwam het omzetverlies nog uit op ruim 11 procent. Het herstel was vooral toe te schrijven aan een kleinere krimp van het volume.

Alle onderliggende branches konden zich herstellen. Daarbij wisten textielsupermarkten (2,7 procent) en winkels in bovenkleding algemeen (1,2 procent) voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2012 ook een omzetgroei te realiseren. Voor de winkels in dameskleding en in schoenen was de omzet nog wel lager dan een jaar eerder. Het omzetverlies van deze winkels was echter beduidend minder sterk dan een kwartaal eerder.

Omzetontwikkeling winkels in kleding, schoeisel en textiel

Omzetontwikkeling winkels in kleding, schoeisel en textiel

Sterke omzetgroei postorderbedrijven en internetwinkels

De postorderbedrijven en internetwinkels boekten in het tweede kwartaal 11 procent meer omzet dan een jaar eerder. Hiermee werd de onafgebroken reeks van omzetgroei sinds het eerste kwartaal van 2010, het begin van de waarneming door het CBS, voortgezet. De omzetstijging kwam daarbij dit kwartaal ook beduidend hoger uit dan in het eerste kwartaal van 2013.

Omzetontwikkeling postorderbedrijven, internetwinkels

Omzetontwikkeling postorderbedrijven, internetwinkels

Meer cijfers over de detailhandel staan op de themapagina’s Handel en horeca en Inkomen en bestedingen.