Monitor schoonmaakbranche eerste kwartaal 2013

De schoonmaakbedrijven hebben in het eerste kwartaal van 2013 meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna de helft van de ondernemers in de schoonmaakbranche ervaarde een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013. Voor het tweede kwartaal van 2013 zijn de verwachtingen van de ondernemers minder negatief. De ondernemers verwachten een toename van hun omzet.

Lichte omzetstijging

De omzet van de schoonmaakbedrijven nam in het eerste kwartaal toe met 1,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is het vierde kwartaal op rij dat de omzet van de schoonmaakbedrijven is toegenomen. De totale zakelijke dienstverlening laat een omzetdaling zien van 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijzen gestegen

In het eerste kwartaal van 2013 lagen de prijzen van de schoonmaakbedrijven 2,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging is iets groter een kwartaal eerder.

Prijsontwikkeling schoonmaakbedrijven (SBI 812) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsontwikkeling schoonmaakbedrijven (SBI 812) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Slechter economisch klimaat en krimp personeelssterkte

Uit de conjunctuurenquête Nederland blijkt dat het aantal ondernemers in de schoonmaakbranche dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd, verder is toegenomen. Per saldo ervaarde maar liefst 42 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2013.

De personeelssterkte nam per saldo bij 30 procent van de bedrijven in de schoonmaakbranche af. Dit saldo is sterk toegenomen vergeleken met voorgaande kwartalen.

Over de orderpositie in het eerste kwartaal van 2013 waren de ondernemers ook veel negatiever. Per saldo beoordeelde 31 procent van de ondernemers deze als (te) klein.

Oordeel en ontwikkelingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Oordeel en ontwikkelingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Verwachtingen iets minder negatief

De verwachtingen van ondernemers in de schoonmaakbranche laten voor het tweede kwartaal van 2013 een gemengd beeld zien. Het aantal ondernemers dat per saldo een verslechtering van het economisch klimaat verwacht, is sterk afgenomen.  Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook nog negatief gestemd. De personeelssterkte zal naar verwachting afnemen, maar de ondernemers zijn minder pessimistisch dan in de voorafgaande kwartalen.

De omzetverwachting voor het tweede kwartaal van 2013 is in de schoonmaakbranche na enkele kwartalen weer gematigd positief. Per saldo verwacht 7 procent van de ondernemers een toename van de omzet. Ook verwachten de ondernemers hun tarieven te verhogen in het tweede kwartaal.

Verwachtingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Verwachtingen schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.