Industriebeeld: stemming ondernemers onveranderd

Ondernemers in de industrie waren in januari 2013 net zo somber als in december 2012. De indicator van het producentenvertrouwen bleef onveranderd staan op -5,6.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in november 0,7 procent hoger dan in november 2011. In de voorgaande maand kromp de productie met 1,7 procent. De industrie behaalde in november 1,1 procent minder omzet dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt was de omzetkrimp groter dan op de buitenlandse markt.

De economie kromp in het derde kwartaal van 2012 met 0,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In de eerste twee kwartalen van 2012 was er nog een kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,1 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Stemming ondernemers industrie niet veranderd

Ondernemers in de industrie waren in januari 2013 net zo somber als in december 2012. De indicator van het producentenvertrouwen bleef onveranderd staan op -5,6. In de voorgaande twee maanden verbeterde de stemming van de ondernemers.

In januari waren de ondernemers wat minder somber over de voorraden en over hun orderpositie. Over de verwachte productie waren ze daarentegen iets pessimistischer.

De ondernemers waren in januari minder somber over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche. Ruim 19 procent verwachtte dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl bijna 7 procent op een toename rekende. Met een saldo van -13 was de personeelsverwachting duidelijk minder negatief dan in december (-19).

Minder voorraden in industrie

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in november 2012 ruim 1 procent kleiner dan in november 2011. Ook in de drie voorgaande maanden waren de voorraden lager dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Productie industrie iets hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in november 0,7 procent hoger dan in november 2011. In de voorgaande maand kromp de productie met 1,7 procent.

De productiegroei is vooral te danken aan de grootste branche binnen de industrie, de aardolie-, chemische, rubber- en kunstofindustrie. Die produceerde 7 procent meer dan een jaar eerder. Verder groeide de productie van de elektrotechnische en machine-industrie met 3 procent. Daartegenover stond dat de productie van de transportmiddelenindustrie met 7 procent kromp. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie produceerden minder dan een jaar eerder.

Lagere omzet industrie

De industrie behaalde in november 1,1 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt daalde sterker dan de omzet op de buitenlandse markt. November 2012 telde evenveel werkdagen als november 2011. De producten van de industrie waren in november ruim 3 procent duurder dan een jaar eerder.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie realiseerde ruim 4 procent meer omzet dan een jaar eerder. Dit kwam grotendeels door hogere prijzen. In de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de transportmiddelenindustrie was de omzet daarentegen fors lager.

Economie krimpt fors

De economie kromp in het derde kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In de eerste twee kwartalen van 2012 was er nog een kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,1 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het derde kwartaal met 1,5 procent. De Nederlandse goederenproducenten in de industrie produceerden 1,3 procent minder. De investeringen in vaste activa waren 5,7 procent lager dan in het derde kwartaal van 2011. Het bedrijfsleven investeerde 8,1 procent minder. De investeringen door de overheid groeiden daarentegen met 3,4 procent. Huishoudens besteedden 1,4 procent minder aan goederen en diensten. Hun bestedingen waren al voor het zesde achtereenvolgende kwartaal lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid nam iets toe (0,7 procent). Er werden ook iets meer goederen en diensten uitgevoerd. Het uitvoervolume was 2,1 procent groter dan in het derde kwartaal van 2011. De invoergroei bedroeg 2,6 procent.

In bijna alle bedrijfstakken was er sprake van een krimp. In de bouwnijverheid en de delfstoffenwinning was de afname met ruim 7 procent het grootst.

De Industrieradar toont in januari 2012 een gematigd positief beeld in vergelijking met een maand eerder. Van de zes indicatoren vertonen er vier een verbetering ten opzichte van december. Alleen de consumptie en de Europese industriële productie zijn verder verslechterd. De export ligt op het niveau van de langjarig gemiddelde ontwikkeling, de indicator van de Duitse industriële orders ligt er als enige boven. Alle andere indicatoren blijven onder de langjarig gemiddelde ontwikkelingen.