Voedings- en genotmiddelenindustrie

Bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn somber gestemd. Zij oordelen nog negatiever dan in februari over de omvang van hun orderportefeuille. Bijna één vijfde van de ondernemers in deze branche verwacht een stijging van de verkoopprijzen de komende drie maanden. In de totale industrie verwacht daarentegen 5 procent van de bedrijven een stijgende verkoopprijs. De voedings- en genotmiddelenindustrie maakt, in termen van omzet, ongeveer een kwart uit van de totale industrie.

Werkvoorraad nagenoeg stabiel

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in maart van dit jaar bijna evenveel orders in portefeuille als een maand eerder. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, kwam uit op 101,3 (sept 2011=100). In februari was dit 101,4.

De ondernemers in deze branche oordelen nog negatiever dan een maand eerder over de omvang van hun orderportefeuille. Per saldo vindt bijna 8 procent van hen dat er gezien de tijd van het jaar onvoldoende orders in voorraad zijn. In februari  was dit nog ruim 6 procent. Bijna drie procent van de bedrijven oordeelt ook negatief over de buitenlandse orderpositie.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel 1) en index 2) 
1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Hogere verkoopprijzen verwacht

Per saldo verwacht 3 procent van de ondernemers in de voedings- en genotsmiddelenbranche in maart, april en mei van dit jaar een hogere productie te realiseren in vergelijking met de voorgaande drie maanden.
Maar liefst 18 procent van de ondernemers verwacht een stijging van de verkoopprijzen in de komende drie maanden. In de totale industrie voorziet slechts 5 procent van de bedrijven een stijging van de verkoopprijzen.
De vooruitzichten voor de werkgelegenheid in deze branche zijn al 12 maanden op rij somber. Per saldo verwacht ruim 3 procent van de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen.

Verwachting voor maart 2012 tot en met mei 2012

Verwachting voor maart 2012 tot en met mei 2012