Estland: invoer daalt, uitvoer stijgt in 2010

De Nederlandse goederenhandel met Estland is beperkt. Zowel bij de invoer als bij de uitvoer is het aandeel in de totale goederenhandel slechts 0,1 procent. De invoer heeft vooral betrekking op aardolieproducten en de belangrijkste exportproducten zijn machines, chemie en voeding.

Invoer: van smeerolie naar stookolie

De invoer van goederen uit Estland bestond in 2010 voor ruim een derde uit stookolie. In 2009 had smeerolie nog een aandeel van 67 procent. De invoer uit Estland bestaat voor een groot deel uit aardolieproducten. De iets hogere prijs van stookolie ten opzichte van smeerolie (+6 eurocent) weegt echter niet op tegen de veel minder ingevoerde hoeveelheid (-600 miljoen kilogram). Hierdoor is de invoer uit Estland met 29 procent gedaald tot 245 miljoen euro. 

Invoer uit Estland

2010-estland-g1

Uitvoer: toename 23 procent

De uitvoer naar Estland is in 2010 met 23 procent in waarde gestegen tot 325 miljoen euro. Van alle goederencategorieën is de uitvoer toegenomen. Machines en voeding zijn met elk 25 procent het sterkst gestegen. Verder werden vooral meer zuivelproducten, groenten en fruit, elektrische apparaten en voertuigen geëxporteerd.

Uitvoer naar Estland, 2010

2010-estland-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine