Transseksuelen in Nederland

Dit rapport beschrijft de omvang van de groep en de kenmerken van transseksuelen in Nederland. Opdrachtgever: ministerie van OCW.