Kunstenaars

De definitie van kunstenaars is in dit onderzoek bepaald op basis van de standaard beroepenclassificatie van het hoofdberoep van een persoon zoals die is vastgelegd in de Enquête Beroepsbevolking. Het belangrijkste selectiecriterium daarbij is de vraag of een persoon in het beroep zelfstandig creatief te werk gaat of een creatief artistieke bijdrage levert aan een artistiek proces.

Tot de ‘beeldende beroepen’ worden onder andere beeldend kunstenaars en fotografen gerekend. Onder de ‘ontwerpende beroepen’ vallen onder andere architecten, industrieel ontwerpers en grafisch ontwerpers. De ‘uitvoerende beroepen’ bestaan onder andere uit musici, dansers en acteurs. In de beroepsgroep ‘schrijvers, vertalers en overige kunstenaarsberoepen’ zijn kunstenaarsberoepen terecht gekomen die niet elders konden worden ondergebracht.