Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011

In Bevolkingstrends vindt u artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland. Ook bevat Bevolkingstrends onderzoek naar variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid.

Artikelen in dit nummer:

Vaders gemiddeld 3 jaar ouder dan moeders

Sociaaleconomische positie van ouders en kinderen naar herkomst

Opvattingen over dubbele nationaliteit: wie is tegen en wie niet?

Solidariteit in de gezondheidszorg

Meer sociale samenhang, meer geluk?

Binding met buurt en buurtgenoten

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011