Monitor motor- en autobranche eerste kwartaal 2011

De omzet in de motor- en autobranche was in het eerste kwartaal van 2011 bijna 13 procent hoger dan in diezelfde periode een jaar eerder. De importeurs van nieuwe personenauto’s realiseerden met ruim 29 procent de grootste omzetstijging. Dit hangt samen met bijna een kwart meer verkopen van nieuwe personenauto’s in het eerste kwartaal van dit jaar dan in datzelfde kwartaal vorig jaar.

Omzetgroei motor- en autobranche

De auto- en motorbranche heeft in het eerste kwartaal van 2011 bijna 13 procent meer omgezet dan een jaar eerder. In bijna alle onderscheiden branches nam de omzet toe. Negatieve uitzonderingen waren de autoservicebedrijven en de motorenbranche. In deze beide branches nam de omzet juist af met bijna 2 procent.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Fors meer openstaande vacatures

In het eerste kwartaal van 2011 stonden er 2 200 vacatures open in de auto- en motorbranche. Dit betekent dat het aantal vacatures ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met bijna 60 procent is toegenomen. Toen stonden er namelijk nog 1 400 vacatures open. Het aantal openstaande vacatures ligt nog wel duidelijk lager dan in de jaren 2007-2008.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Omzet bedrijfsautobranche neemt weer toe

De omzet in de bedrijfsautobranche steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met ruim 12 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2010. Deze omzetstijging volgt op een tiental kwartalen met uitsluitend omzetdalingen. De omzetstijging in deze branche hangt samen met een stijging van ruim een kwart meer verkopen van nieuwe bedrijfsvoertuigen in diezelfde periode. De bedrijfsautobranche omvat bijvoorbeeld ook reparatieactiviteiten en groothandel.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetstijging personenautobranche

De omzet in de personenautobranche viel in het eerste kwartaal bijna 9 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De personenautobranche betreft voornamelijk dealers en omvat naast de handel in personenauto’s en lichte bedrijfswagens ook reparatie van dit type auto’s.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Bijna een kwart meer nieuwe personenauto’s verkocht

In het eerste kwartaal van 2011 werden bijna 180 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is ruim 24 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. De autoverkopen kennen een sterk seizoenspatroon, in het eerste kwartaal van een jaar piekt het aantal kentekenregistraties.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Lichte omzetdaling autoservicebedrijven

De omzet van de autoservicebedrijven, zoals bandenservicebedrijven en bedrijven die gespecialiseerd zijn in carrosserieherstel is in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 2 procent gedaald. Deze branche kampt al sinds het eerste kwartaal van 2009 met omzetdalingen. Alleen in het derde en vierde kwartaal van 2010 nam de omzet licht toe.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetgroei handel in auto-onderdelen minder fors

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet van de handelaren in auto-onderdelen met bijna 10 procent. Hiermee stijgt de omzet minder fors dan in de voorgaande vier kwartalen. Deze branche maakt ongeveer 10 procent uit van de totale auto- en motorbranche.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorenbranche daalt

De omzet in de motorenbranche is in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 2 procent afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2010. Ook het aantal nieuwverkochte motorfietsen daalde in diezelfde periode, namelijk met ruim 9 procent. De motorenbranche omvat naast handel in (onderdelen van) motorfietsen ook reparatie van motoren.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Minder verkopen nieuwe motorfietsen

In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 3094 nieuwe motorfietsen verkocht. In het eerste kwartaal van 2010 waren dat er nog 3411, een afname van ruim 9 procent. Het jaar 2010 was een dieptepunt voor deze branche. Er werden in deze eeuw niet eerder zo weinig nieuwe motorfietsen verkocht. De motorenbranche heeft forse klappen gekregen door de economische crisis.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer