Goederenproductie groeit door

In het vierde kwartaal van 2010 lag de productie van goederen 3,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei ligt iets boven het jaargemiddelde voor 2010 van 3,0 procent. Alleen de landbouw, de bouw en de aardolie-industrie kenden in het vierde kwartaal een krimp.

Industrie blijft groeien

De industriële productie groeide in het vierde kwartaal van 2010 met 6,4 procent, nadat in het derde kwartaal al een groei van 7,4 procent werd gerealiseerd. De groei was het sterkst in de transportmiddelenindustrie en de machine-industrie. De landbouwproductie kromp met 3,0 procent. In de voorafgaande kwartalen vlakte de groei hiervan al af. De productie van energiebedrijven en de delfstoffenwinning herstelden in het vierde kwartaal van een forse terugval in de groei een kwartaal eerder.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Forse achteruitgang bouw

De productie van de bouw is in het vierde kwartaal van 2010 met 6,6 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2010 bedroeg de overeenkomstige krimp nog 8,3 procent. Nieuwe investeringen in bouwprojecten blijven over de hele linie achter. De aardolie-industrie kende in het vierde kwartaal een krimp van 1,2 procent na twee kwartalen van sterke groei.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Industrie stimuleert economische groei

De opleving van de industrie blijft een positief effect hebben op de economische groei. Dit effect was sterker dan de negatieve bijdrage van de bouwsector. De overige goederenproducerende bedrijfstakken leverden geen noemenswaardige bijdrage aan de economische groei.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.