Areaal bloembollenteelt al 10 jaar stabiel

Het areaal bloembollen in Nederland was in 2010 bijna 23,3 duizend hectare. In de afgelopen 10 jaar is het areaal met 730 hectare (3 procent) gestegen. In 2010 werden op bijna de helft (49 procent ) van de bloembollenvelden tulpen geteeld. De meeste tulpen zijn te vinden in West-Friesland waar ze 87 procent van het bloembollenareaal voor hun rekening nemen. Dit blijkt uit de definitieve uitkomsten van de Landbouwtelling 2010.

Percentage bloembollenteelt per gemeente, 2010

2011-bloembol-kaartje

Bloembollenteelt geconcentreerd in drie gebieden

Bloembollenteelt is geconcentreerd in drie gebieden. Het grootste bloembollengebied is de gemeente Den Helder en omgeving (het landbouwgebied Texel en Land van Zijpe). In 2010 lag in dat gebied 27 procent van het bloembollenareaal. Op de tweede plaats komt de gemeente Stede Broec en omgeving (in het landbouwgebied West-Friesland en omgeving) met 19 procent. Op plaats drie staat de traditionele bollenstreek rond Lisse en Hillegom (het landbouwgebied met de naam Bollenstreek) met 11 procent. Verder is er relatief veel bloembollenteelt in de Noordoostpolder en Noord-Limburg.

Bloembollenteelt in enkele landbouwgebieden

2011-bloembol-gr1

Weinig verloop in afgelopen 10 jaar

In de periode 1980-2010 groeide het bloembollenareaal met 8,9 duizend hectare (62 procent). Rond Den Helder nam het areaal toe met 2,9 duizend hectare (85 procent) en in West-Friesland met 1,1 duizend hectare (32 procent). In de Bollenstreek steeg de oppervlakte met maar 90 hectare (3 procent). De grootste groei van het bloembollenareaal was in de jaren 1990-2000. Het totale areaal nam in die jaren toe met 6,2 duizend hectare (38 procent). In de afgelopen tien jaren (2000-2010) was de groei van het totale bloembollenareaal maar 730 hectare (3 procent). In West-Friesland en omgeving nam het areaal met drie procent licht af.

Oppervlakte soorten bloembollen, 2010

2011-bloembol-gr2

Tulpenbollen in West-Friesland

Ook in 2010 was de tulp de meest geteelde bloembol. Het totale tulpenbollenareaal in Nederland beslaat 11,4 duizend hectare, waarvan 34 procent in West-Friesland en omgeving is te vinden. Op 87 procent van de bloembollenvelden in West-Friesland en omgeving zijn tulpen te vinden.

Wim de Rooij

Bron:

StatLine, bloembollen per landbouwgebied

StatLine, oppervlakte bloembollen 2000-2010