Monitor detailhandel vierde kwartaal 2010

Omzet detailhandel neemt licht toe

Net als in het derde kwartaal was in het vierde kwartaal de omzet van de detailhandel hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei kwam uit op 1,2 procent. Was er in oktober nog sprake van een omzetkrimp, in november werd fors meer omzet geboekt dan in dezelfde periode van 2009. In december 2010 was er een lichte omzetstijging.

Omzetontwikkeling detailhandel

Omzetontwikkeling detailhandel

Huishoudens consumeren meer

Door huishoudens werd in het vierde kwartaal 1,7 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in het vierde kwartaal van 2009. De consumptie was daarmee voor de derde maal op rij hoger dan een jaar eerder. De groei loopt ook op. In het tweede kwartaal bedroeg de toename 0,9 procent en in het derde kwartaal 1,2 procent. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Door het koude weer werd in het vierde kwartaal bijna 20 procent meer besteed aan aardgas. Dit zorgde voor ongeveer een derde van de consumptiegroei. De consumptie van voedings- en genotmiddelen steeg na correctie voor prijsveranderingen met 1,4 procent. Ook aan duurzame goederen werd 1,4 procent meer besteed. Nieuwe personenauto’s waren daarbij het meest gewild, maar consumenten kochten ook meer schoenen, huishoudelijke artikelen en consumentenelektronica.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Koopbereidheid laag, optimisme over economie

De koopbereidheid van consumenten is nog laag, maar ze zijn optimistisch over de economie. De koopbereidheid is één van de deelindicatoren van het consumentenvertrouwen. Net als in september stond deze in december 2010 op -12. In de eerste maanden van 2011 verbeterde de stemming. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam in januari uit op -11 en steeg in februari verder naar -8. Afgezet tegen het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar blijft de koopbereidheid laag. Dit langjarig gemiddelde staat op -1.

Over het economische klimaat in het algemeen waren consumenten in december (-18) wat negatiever dan in september (-15). Begin 2011 zagen consumenten het echter een stuk zonniger in. Het saldo verbeterde naar -3 in januari en +1 in februari. Over de economie denken de consumenten inmiddels veel optimistischer dan gemiddeld in de afgelopen twintig jaar. Hier ligt het langjarige gemiddelde op -16.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Stijging aantal vacatures detailhandel

Het aantal vacatures was iets hoger dan in het vierde kwartaal van 2009. Het aantal vacatures in de detailhandel bedroeg 12,5 duizend in het vierde kwartaal van 2010. Dit is het derde kwartaal op rij waarbij het aantal vacatures hoger was dan in dezelfde periode van 2009. In het eerste kwartaal van 2010 was het aantal nog gelijk aan het niveau van een jaar eerder.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Minder faillissementen detailhandel

Er zijn in het vierde kwartaal minder bedrijven failliet gegaan in de detailhandel dan in dezelfde in dezelfde periode het jaar daarvoor. Er gingen in het laatste kwartaal van 2009 nog 156 detaillisten over de kop, terwijl dat er in het vierde kwartaal van 2010 125 waren. Gedurende het jaar 2010 nam het aantal faillissementen per kwartaal verder af. Het eerste kwartaal van 2010 vroegen nog wel meer bedrijven faillissement aan dan in het vierde kwartaal van 2009.

Uitgesproken faillissementen detailhandel

Uitgesproken faillissementen detailhandel

Foodsector

Omzet foodwinkels hoger

Winkels in voedings- en genotmiddelen boekten in het vierde kwartaal van 2010 ruim 2 procent meer omzet. De prijzen en het volume van de omzet namen beiden licht toe ten opzichte van het vierde kwartaal een jaar eerder. Binnen de foodsector behaalden de supermarkten in het vierde kwartaal, net als in het derde kwartaal, een omzetgroei van bijna 3 procent. Bij de speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen nam de omzet af met 1,4 procent. Voorgaande kwartalen was de omzetkrimp voor deze winkels nog een stuk forser en bedroeg de daling nog rond de 4 à 5 procent.

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Non-foodsector

Non-foodwinkels in de min

Winkels in non-foodartikelen realiseerden het vierde kwartaal een omzetdaling van bijna 1 procent. In het derde kwartaal hadden de winkels in deze sector nog een kleine opleving na een langere periode van omzetkrimp. Binnen de non-foodsector is omslag van lichte omzetgroei in het derde kwartaal naar lichte omzetkrimp in het vierde kwartaal vooral terug te zien bij de textielsupermarkten en de winkels in bovenkleding.

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzet winkels in consumentenelektronica stabiel

In het vierde kwartaal van 2010 behaalden de winkels in consumentenelectronica 0,4 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze omzetgroei ging gepaard met een behoorlijke prijsdaling, terwijl het volume van de verkopen juist fors toenam. Prijsdalingen zijn een bekend fenomeen in de consumentenelectronica.

Omzetontwikkeling consumentenelektronica

Omzetontwikkeling consumentenelektronica

Meer cijfers staan op de themapagina’s Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.