Conjunctuurklok in nieuw jasje

Het CBS heeft eind 2005 de Conjunctuurklok geïntroduceerd, die in korte tijd een centrale plaats heeft verworven in de conjunctuurberichtgeving van Nederland. Van 15 zorgvuldig geselecteerde indicatoren wordt elke maand in één plaatje en in onderlinge samenhang getoond of het “goed”of “slecht”gaat (onder of boven de trendmatige ontwikkeling over een lange periode) en of het “beter”of “slechter”gaat (stijging of daling ten opzichte van de voorgaande periode). Door de foto’s van alle maanden achter elkaar te laten zien wordt een film getoond van het verloop van de conjunctuur.

Aanpassing conjunctuurklok

De afgelopen jaren heeft het CBS steeds meer visualisaties op de website geplaatst. Om het design van de conjunctuurklok beter te laten aansluiten op deze nieuwe visualisaties is de stijl van de klok wat aangepast. Bovendien zijn er toepassingsmogelijkheden bijgekomen.

Knoppenbalk

Knoppenbalk

Rechtsboven de conjunctuurklok is een balkje toegevoegd met drie knoppen. De linkerknop biedt de  “embed mogelijkheid”. Hiermee kan de conjunctuurklok op andere websites worden toegevoegd. Met de middelste knop kan het plaatje van de klok als PDF worden opgeslagen. Onder de rechterknop kunnen diverse instellingen gewijzigd worden. Zo kan de weergave aangepast worden door de eenheden op de assen respectievelijk de kwadrant-toelichting aan of uit te zetten. De afspeelsnelheid kan ingesteld worden en er is de optie herhaald afspelen. Ook is het mogelijk om met grote stappen door de animatie heen te gaan: in plaats van opeenvolgende maanden kan een stapgrootte van een jaar gekozen worden.

Spoor

Spoor

Aan de rechterkant van de klok is er - naast de kolom waarmee de indicatoren geselecteerd kunnen worden door middel van het “aan- en uitvinken” – een kolom bij gekomen, waarin per indicator aangegeven kan worden om het zogenaamde spoor te laten zien. Het spoor is het pad dat de betreffende indicator in de klok heeft afgelegd in de afgelopen periode. De lengte van het spoor is in het instellingen menu te kiezen en varieert van één maand tot en met vijf jaar.

Ben van Cleef en Paul Manders