Handel in rozen afgenomen

De internationale handel in rozen is in de eerste acht maanden van 2010 gedaald. Het aantal ingevoerde rozen kromp 19 procent en de uitvoer slonk 9 procent. Kenia is de grootste rozenleverancier en Duitsland de belangrijkste afnemer.

Minder rozen uit Kenia en Ethiopië

In de eerste acht maanden van 2010 importeerde Nederland 2 miljard rozen. Dit zijn ruim 120 rozen per inwoner. Het aantal ingevoerde rozen lag bijna een half miljard lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Uit Kenia werden 1,3 miljard rozen ingevoerd. Dit is 2 procent minder dan in de eerste acht maanden van 2009. Kenia is met een aandeel van tweederde in de totale rozenimport de belangrijkste leverancier.
Vooral de import uit Ethiopië is met 73 procent sterk gedaald. In de eerste 8 maanden van 2010 kwamen er ruim 400 miljoen minder rozen uit Ethiopië. 

Aandeel rozenimport enkele landen, 2010 eerste acht maanden

2010-rozen-g1

Top-5 levert 95 procent van alle rozen

Naast Kenia behoren Zimbabwe, Oeganda, Ethiopië en Ecuador tot de vijf belangrijkste rozenleveranciers. Samen zijn deze landen goed voor 95 procent van de rozenimport in Nederland.

Uitvoer rozen

2011-rozen-g2

Uitvoer hoofdzakelijk naar EU

De rozenuitvoer is in de eerste acht maanden van 2010 met ruim 150 miljoen stuks afgenomen tot 1,5 miljard. Meer dan 90 procent van de uitvoer gaat naar de EU. De belangrijkste afnemer is Duitsland, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het aandeel van deze landen is, in vergelijking met de eerste acht maanden van 2009, nagenoeg gelijk gebleven.

Wiel Packbier

Bron: StatLine