Monitor architecten en ingenieurs derde kwartaal 2010

Ook in het derde kwartaal van 2010 was de omzet van de architecten- en ingenieursbureaus iets lager dan een jaar eerder. Wel was de daling in het derde kwartaal minder sterk dan in de drie voorgaande kwartalen. Opnieuw presteerden de architecten aanzienlijk slechter dan de ingenieurs. De ondernemers van de architecten- en ingenieursbureaus waren onveranderd pessimistisch gestemd over het economische klimaat. Voor het vierde kwartaal verwachten zij een omzetstijging en een afname van de werkgelegenheid.

Iets minder omzet

De omzet van de architecten en ingenieurs bleef in het derde kwartaal 1 procent onder het niveau van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Met dit cijfer ontwikkelde de branche zich slechter dan de zakelijke dienstverlening als geheel. De zakelijke dienstverleners zetten bijna 0,5 procent meer om in vergelijking met het derde kwartaal van 2009.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet architecten daalt nog steeds hard

De omzetontwikkelingen van de architecten- en de ingenieursbureaus liepen in het derde kwartaal van 2010 sterk uiteen. De malaise in de bouw houdt de subbranche architecten nog steeds in haar greep. Voor het zevende achtereenvolgende kwartaal daalde hier de omzet met dubbelde cijfers. De ingenieurs deden het beduidend beter en behaalden nagenoeg evenveel omzet als in het overeenkomstige kwartaal van 2009.

Nagenoeg onveranderd pessimistisch

Uit de conjunctuurtest van oktober 2010 blijkt dat de ondernemers in deze branche nagenoeg even pessimistisch waren gestemd over het economische klimaat als in de drie maanden daarvoor.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetstijging verwacht

De ondernemers verwachten, bij nagenoeg gelijkblijvende prijzen voor hun diensten, voor het vierde kwartaal van 2010 een stijging van hun omzet te kunnen realiseren. Per saldo verwacht een op de vier ondernemers een omzetstijging. Over de werkgelegenheid in hun branche zijn de ondernemers wederom somber gestemd. Per saldo voorziet een op de zes ondernemers een afname van de personeelssterkte.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2010

Verwachting voor het vierde kwartaal 2010 

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.