Goud

710881 Niet-monetair goud (m.i.v. geplatineerd goud), onbewerkt, halfbewerkt of
in poedervorm.
Goederencodes (GN 8-digit):
• 71081100 - goud, incl. geplatineerd goud, in poedervorm (m.u.v. monetair goud)
• 71081310 - staven, draad en profielen, massief, alsmede platen, bladen en strippen, met een dikte, zonder drager, van > 0,15 mm, van goud, incl. geplatineerd goud
• 71129100 - resten en afval van goud, van met goud geplateerde metalen daaronder begrepen; andere resten en afval, bevattende goud of verbindingen van goud, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen (m.u.v. as, bevattende goud of verbindingen van goud, gesmolten en tot blokken, gietelingen of dergelijke primaire vormen gegoten resten en afval van goud, en schuim dat andere edele metalen bevat)
• 71081200 - goud, incl. geplatineerd goud, onbewerkt (m.u.v. monetair goud; goud in poedervorm
• 71081380 - goud, incl. geplatineerd goud, halfbewerkt (m.u.v. monetair goud; platen, bladen en strippen, met een dikte, zonder drager, van > 0,15 mm; massieve staven, draad en profielen).
NB. Monetair goud en gouden munten zijn niet meegerekend.