Minder zwavel in stookolie van zeeschepen

Vanaf mei 2010 is de levering van laagzwavelige stookolie (stookolie met een zwavelgehalte van 1 procent of minder) aan de zeevaart aanzienlijk toegenomen. In juli was meer dan 255 mln kg van de afgeleverde stookolie laagzwavelig, terwijl dit in 2009 per maand gemiddeld minder dan 4 mln kg was.

Levering van stookolie aan zeeschepen, 2010

Levering van stookolie aan zeeschepen, 2010

Minder zwavel uitstoot op Noordzee

Met ingang van 1 juli 2010 is een nieuwe zwavellimiet van kracht voor stookolie. Schepen die varen op de Noordzee of de Baltische Zee worden door de internationale scheepvaartorganisatie (IMO) verplicht brandstof te gebruiken met een maximaal zwavelgehalte van 1 procent in plaats van 1,5 procent, die vanaf 2007 de bovengrens was.

Vanaf januari 2015 wordt die limiet verder verlaagd naar 0,1 procent. Op volle zee mogen reders gebruik blijven maken van goedkopere brandstoffen met een zwavelgehalte van 4,5 procent tot 2012 en 3,5 procent tot 2020.

Minder zwavel in de brandstof betekent minder uitstoot van vervuilende stoffen. Als gevolg van deze maatregel zal de luchtkwaliteit op de Noordzee verbeteren.

Brandstof die op het land wordt gebruikt mag maar een beperkt percentage zwavel bevatten. Tussen 1967 en 1988 werd het zwavelgehalte zo reeds verminderd van 0,8 procent naar 0,2 procent. Sinds 1 januari 2008 bedraagt het maximum 0,1 procent.

Ramnaris Sardjoepersad en Rik Zakee

Bron: StatLine, Aardolieproducten, aanbod en verbruik 
Noordzeeloket: Scheepvaartverdrag Marpol 73/78, Annex VI