Nonresponsanalyse van het AVO 2007

In deze nota wordt een analyse beschreven van de (non)respons bij het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek van 2007, waarvan het veldwerk is uitgevoerd door het CBS. Er wordt een overzicht gegeven van de respons van verschillene groepen in de samenleving, uitgesplitst naar de mate waarin met deze groepen contact wordt gemaakt en de mate waarin mensen in deze groepen bereid zijn mee te doen naar het onderzoek.