Statistisch Bulletin no. 16

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen.