Forse toename areaal blauwe bessen

In 2009 is de teeltoppervlakte van blauwe bessen met 107 hectare (26 procent) gegroeid ten opzichte van 2008. Het areaal steeg tot 526 hectare en is hiermee vergelijkbaar met de oppervlakte zwarte bessen.

Iets minder zwarte bessen, iets meer rode bessen

Het areaal zwarte bessen daalde in 2009 met 30 hectare (5 procent) tot 530 hectare. De rode bessen lieten een bescheiden groei zien in het afgelopen jaar. Het areaal kwam uit op 330 hectare, dat is een stijging van 20 hectare (6 procent).

De bessenkaart van Nederland

Blauwe en zwarte bessen hebben wat meer specifieke teeltomstandigheden nodig. De blauwe bes groeit het best op een luchtige zand- of veengrond met een hoge zuurgraad (pH 4-5). Vandaar dat deze vruchtjes vooral in Noord-Limburg en Drenthe te vinden zijn. De zwarte bes bloeit vroeg, van april tot mei, en is daardoor gevoelig voor nachtvorst. Dat verklaart de concentratie van dit gewas in de nabijheid van de warmte van het Scheldewater. Deze warmte verkleint de kans op nachtvorst. De rode bes bloeit later dan de zwarte bes en is daardoor minder kwetsbaar voor nachtvorst. Bijna elke grondsoort is geschikt of geschikt te maken voor de teelt van rode bessen. De teelt van rode bessen is dan ook meer verspreid over Nederland dan zijn blauwe en zwarte soortgenoten.

Gemeenten met grootste areaal bessen naar bessensoort, 2009

2010-bessenkaart-2009

De kaart toont de Nederlandse gemeenten die het grootste areaal aan bessen hebben. Samen nemen deze gemeenten 95 procent van het totale areaal in Nederland voor hun rekening. Met de kleuren rood, blauw en zwart wordt aangegeven welke bessensoort binnen een gemeente het meest voorkomt. De kleurtinten (van licht naar donker)  van een gemeente geeft de klasse aan waartoe een gemeente behoort. De indeling in klassen is gebaseerd op het percentage landbouwgrond waarop bessen geteeld worden.

Marius Reitsema en Wim de Rooij

Bron StatLine, bessen