Het wonen overwogen

De publicatie Het wonen overwogen gaat in op recente ontwikkelingen op het gebied van de woonsituatie van Nederlanders, hun woonwensen en hun woonbeleving. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON 2009), dat het CBS onder ruim 78 duizend personen van 18 jaar en ouder uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het wonen overwogen geeft een overzicht van de uitkomsten op de belangrijkste thema's uit WoON 2009. Zo zijn Nederlanders over het algemeen tevreden met hun woning en woonomgeving. Bijna 2 miljoen huishoudens willen verhuizen, maar stellen hun verhuisplannen uit vanwege de crisis. Verder zijn de absolute woonlasten gestegen, maar blijft de woonquote blijft nagenoeg gelijk. De populariteit van de aflossingsvrije hypotheek toe, en er wordt bij verkoop weinig gebruik gemaakt van het energielabel.