Bevolkingsprognose 2009-2060

Begin 2010 rekende het CBS de kortetermijnprognose 2009-2016 op verzoek van het Centraal Planbureau door tot 2060. Dit rapport beschrijft de gebruikte methode en de belangrijkste uitkomsten van deze doorrekening.

Let op: in grafiek 6 waren de labels voor bevolkingsgroei, migratiesaldo en natuurlijke aanwas onderling verwisseld. Dit is op 15 maart 2010 gecorrigeerd.