Monitor reclamebranche vierde kwartaal 2009

De omzet in de reclamebranche is in het vierde kwartaal van 2009 opnieuw fors gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks de forse omzetdaling waren de reclamebureaus dit kwartaal niet meer de grootste dalers binnen de zakelijke dienstverlening. De stemming onder de ondernemers in de reclamebranche is nog steeds somber voor wat betreft het economische klimaat. Voor het komende kwartaal zijn de verwachtingen negatief over de omzet, de afzetprijzen en de werkgelegenheid.

Omzetontwikkeling nog steeds in de min

In het afsluitende kwartaal van 2009 kwam de omzet van de reclamebranche bijna 17 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling was nagenoeg even sterk als in het kwartaal ervoor. Reclamebureaus ondervonden nog steeds de gevolgen van de verslechterde economie waardoor bedrijven bezuinigden op hun reclame-uitgaven. Over het hele jaar 2009 nam de omzet in deze branche met 14,4 procent af. Daarmee was de reclamebranche ook in 2009 de minst presterende binnen de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Nog steeds negatief over economische klimaat

Uit de conjunctuurtest van januari 2010 blijkt dat de ondernemers in de reclamebranche nog steeds negatief oordelen over het economische klimaat, maar minder negatief dan in het afgelopen jaar het geval was. Het oordeel bereikte in het voorjaar van 2009 een dieptepunt, toen per saldo 80 procent van de ondernemers negatief oordeelde.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economische klimaat

Sombere verwachtingen

De ondernemers zijn nog steeds somber gestemd in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2010. Waar de ondernemers in de zakelijke dienstverlening per saldo een toename van de omzet en de afzetprijzen verwachten, voorzien de ondernemers in de reclamebranche hierin juist een flinke afname. Ook verwachten twee keer zoveel ondernemers in de reclamebranche als in de zakelijke dienstverlening een daling van de personeelssterkte.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Verwachting voor het eerste kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.