Daling goederenproductie minder groot

De goederenproductie lag in het derde kwartaal van 2009 5,1 procent lager dan in 2008. Deze daling is veel lager dan die in het tweede kwartaal van 10,4 procent. Dit lichte herstel is vooral te danken aan de industrie en de delfstoffenwinning, waar de krimp veel lager was dan in het tweede kwartaal.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Verbetering industrie

De industriële productie lag in het derde kwartaal 6,4 procent lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de overeenkomstige afname nog 12,8 procent. Bij met name de aardolie-industrie, de eindchemie en de rubber- en kunstofindustrie was de krimp in het derde kwartaal veel lager dan in het tweede. In de basischemie sloeg de krimp zelfs om in een bescheiden groei. De delfstoffenwinning produceerde 9,3 procent minder dan een jaar eerder. De krimp bedroeg in het tweede kwartaal nog bijna 20 procent. De landbouwproductie is in het tweede kwartaal met 5,5 procent gestegen. De landbouw was de enige bedrijfstak waar de goederenproductie duidelijk hoger lag dan een jaar eerder.

Verslechtering bouw

De bouwproductie was in het derde kwartaal 5,6 procent lager dan een jaar eerder. Dit betekent dat de productie van de bouw niet verder is verslechterd. In het tweede kwartaal daalde de bouwproductie met 5,9 procent. Begin 2009 noteerde de bouw voor het eerst sinds de kredietcrisis een (bescheiden) daling. Vooral de nieuwbouw van woningen, winkels en kantoren stagneert. Reeds afgegeven vergunningen worden in portefeuille gehouden en leiden zodoende niet tot orders voor aannemers.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Monitor Industrie.