Monitor reclamebranche derde kwartaal 2009

De omzet in de reclamebranche is in het derde kwartaal van 2009 opnieuw fors lager uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De reclamebranche is al een jaar lang de minst presterende branche binnen de zakelijke dienstverlening. De stemming onder de ondernemers is nog steeds slecht. De verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn ook erg pessimistisch.

Omzetontwikkeling nog verder in de min

De omzet van reclamebureaus nam in het derde kwartaal van 2009 met 17 procent af in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Sinds het begin van deze reeks in 2004 is de omzetdaling nooit zo groot geweest. Door de verslechterde economische situatie bezuinigden bedrijven op hun reclame-uitgaven waardoor de omzet van de reclamebureaus de afgelopen vier kwartalen afnam. Van enig herstel lijkt tot dusver nog geen sprake.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Negatief over economische klimaat

Uit de conjunctuurtest van oktober 2009 blijkt dat de stemming onder de ondernemers in de reclamebranche nog steeds somber is. De omzet is zeer fors afgenomen. De personeelssterkte is ook in het derde kwartaal sterk gedaald. Ondanks de daling van het aantal pessimisten zijn de ondernemers per saldo nog steeds negatief gestemd over het huidige economische klimaat.

Oordeel over economische klimaat

Oordeel over economische klimaat

Wederom sterke afname personeelssterkte verwacht

De ondernemers zijn in hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2009 eveneens zeer pessimistisch gestemd. Van de ondernemers verwacht 59 procent een afname van de personeelssterkte, hetgeen ruim boven het gemiddelde van de zakelijke dienstverlening ligt. Per saldo verwacht 29 procent van de ondernemers een afname van de prijzen.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.