Huizenmarkt in beeld

Deze animatie laat zien hoe de verkoopprijzen en het aantal transacties van bestaande koopwoningen zich hebben ontwikkeld.

  1. Geef in het menu Instellingen (rechts) aan welke cijfers u wilt zien:
  2. Ontwikkeling prijzen koopwoningen: jaar op jaar toont de procentuele verandering van de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder
  3. Ontwikkeling aantal transacties: jaar op jaar toont de procentuele verandering van het aantal transacties ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder waarbij de mouse-over tevens het aantal transacties in het betreffende kwartaal weergeeft
  4. Geef in het menu Instellingen aan voor welk kwartaal u de cijfers wilt zien.
  5. Klik op de afspeelknop om de ontwikkeling van de gekozen cijfers door de tijd te zien. De kleur(en) in de kaart zullen nu veranderen. In de legenda rechts ziet u de betekenis.