Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2009

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het tweede kwartaal iets meer omzet behaald vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzetgroei was beduidend minder sterk dan in het eerste kwartaal van 2009. Opnieuw kwam de groei volledig voor rekening van de ingenieursbureaus. De stemming onder de ondernemers in de branche is opnieuw negatief. In hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2009 zijn ze pessimistischer geworden.

Omzetontwikkeling nog net in de plus

In het tweede kwartaal van 2009 hebben de architecten- en ingenieursbureaus zichtbare gevolgen ondervonden van de economische crisis. De omzet van de branche groeide weliswaar nog met krap 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder, maar dat betekende wel de laagste groei sinds de start van de reeks in 2005. Binnen de gehele zakelijke dienstverlening presteren de architecten en ingenieurs al een jaar bovengemiddeld. In het tweede kwartaal zette de zakelijke dienstverlening als geheel gemiddeld ruim 4 procent minder om dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Met een omzetdaling van circa 10 procent kreeg de subbranche architecten het in het tweede kwartaal flink voor haar kiezen. De ingenieurs presteerden relatief beter met een omzetgroei van bijna 1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Toch heeft de economische crisis ook op deze subbranche zijn uitwerking: in het eerste kwartaal van 2009 groeide de omzet nog met ruim 7 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Wederom negatieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van juli 2009 blijkt dat de ondernemers in de branche somber gestemd zijn. Volgens de ondernemers is de personeelssterkte in het tweede kwartaal fors afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008. Het oordeel over het economische klimaat is opnieuw verslechterd.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Opnieuw afname personeelssterkte verwacht

In hun verwachtingen voor het derde kwartaal van 2009 zijn de ondernemers pessimistischer geworden. Per saldo verwacht ruim een derde van de ondernemers een afname van de personeelssterkte in het derde kwartaal. Voor wat betreft de afzetprijzen verwacht per saldo 3 procent van de ondernemers een daling. Ook over de omzet zijn ze negatief: bijna twee vijfde verwacht een daling van de omzet, terwijl slechts 11 procent verwacht meer om te zetten.

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Verwachting voor het derde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.