Nederlands prijspeil gemiddeld in de EU

Gemiddeld lagen de Nederlandse prijzen voor goederen en diensten in 2008 dicht bij het EU-gemiddelde. De prijsverschillen in de EU lieten het gangbare beeld zien: lidstaten in het noordwesten van Europa zijn relatief duur en die in het zuidoosten relatief goedkoop.

Denemarken relatief duur, Bulgarije relatief goedkoop

De prijzen in Denemarken lagen 41 procent boven het EU-gemiddelde. Daarmee was Denemarken in 2008 relatief gezien het duurste land binnen de EU. Bulgarije was het goedkoopste land.

Prijsniveau totale bestedingen huishoudens Europa, 2008

Prijsniveau totale bestedingen huishoudens Europa, 2008

Voeding en communicatie goedkoop in Nederland

In vergelijking met de ons omliggende landen was het gemiddelde prijsniveau in Nederland gelijk aan dat van Duitsland. Het Verenigd Koninkrijk was een fractie goedkoper en België en Frankrijk een stukje duurder. Het prijspeil van specifieke categorieën goederen en diensten toont echter duidelijkere verschillen. Voeding en communicatie waren in Nederland goedkoop, terwijl auto’s en energie duurder waren ten opzichte van de vier andere landen. Kleding, schoeisel en bruin- en witgoed waren het goedkoopst in het Verenigd Koninkrijk.

Prijsniveau naar categorie ( 2008, EU27=100)

Prijsniveau naar categorie ( 2008, EU27=100)

Dirk-Jan Hoogerdijk

Bron: Eurostat, prijzen