Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2009

In Bevolkingstrends vindt u artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland. Ook bevat Bevolkingstrends onderzoek naar variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid.

Artikelen in dit nummer:

Allochtonenprognose 2008-2050: naar 5 miljoen allochtonen

Toename asielverzoeken in Nederland sterker dan in EU

Terugkeer van ouderen naar hun geboorteregio

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Geregistreerd zorggebruik van 50-plussers naar sociaaleconomische status

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009